PHP 7 już w Kylos!

Krzysztof Konieczka 2015-12-10
Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że jest już dostępna kolejna wersja PHP o numerze 7. Została ona wdrożona dla wszystkich kont hostingowych. PHP 7 jest dużo wydajniejsze od swoich poprzedników. Jednak zanim zmienisz wersję PHP na swoim koncie zapoznaj się ze szczegółami.

Co się właściwie zmieniło?

Najważniejsze dla wszystkich, od użytkowników po nas jako firmę hostingową to znacznie zwiększyła się wydajność PHP7 w stosunku do starszych wersji. Dla najpopularniejszych aplikacji wzrost wydajności to:

 • Wordpress ponad 3x szybciej 
 • Drupal  72% szybciej
 • Magento 3x szybciej

Szczegóły znajdziesz w infografice przygotowanej przez Zend tutaj.

Nowe możliwości:

Pojawienie się operatora porównania:
<=> który zwraca 1 gdy wartość po lewej jest wieksza, -1 gdy po prawiej i 0 gdy są równe

Możliwość deklarowania funkcji z wymogiem zwracania konkretnego typu danych.  PHP nie był nigdy silnie typizowany co czasem jest problemem gdy trzeba zagwarantować dany typ. Tutaj problem ten można powoli rozwiązywać. Steruje sie tym uruchamiając na początku kodu: declare(strict_types=1);

Pojawienie się operatora "??", który wykona to co jest po nim jeśli po jego lewej stronie jest null lub false.

Szczegółowa lista zmian jest dostępna tutaj 

Ważne informacje przed włączneniem PHP7 na koncie hostingowym.

Jeżeli korzystasz z popularnych skryptów takich jak Wordpress, Joomla, Drupal, Magento to poniżej znajdziesz informacje od jakiej wersji jest wspierane PHP7. Włączenie nowej wersji PHP na niewspieranej wersji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji, dlatego sugerujemy w pierwszym kroku przejście na wspieraną wersję. 

 • WordPress z PHP7 powinien sprawnie działać od wersji 4.1, przez cały czas twórcy wprowadzają kolejne poprawki, więc zalecane jest używanie najnowszej dostępnej wersji.
 • Joomla od wersji 3.5
 • Magento od wersji 2.0
 • Drupal od wersji 8.0.0 
 • PrestaShop planowana jest kompatybilność z PHP 7 w wersji 1.7.x

Jednak to nie koniec, jeżeli korzystasz z wtyczek/skórek, które nie są wspierane przez PHP7 to także nalezy je uaktualinić do wersji, która jest wspierana. 

Jeżeli w Twoim kodzie są funkcje, które były deprecjonowane w poprzednich wersjach to w PHP7 nie są w ogóle wspierane i nie będą działać (pełna lista) Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • obsługę tagów ASP (<%, <%=, <script language=”php”>)
 • składnie POSIX
 • ext/ereg (deprecjonowane od PHP 5.3; zalecamy ext/pcre ) 
 • ext/mysql (deprecjonowane od PHP 5.5; zalecamy ext/mysqli lub ext/pdo_mysql ) 
 • możliwość definiowania więcej niż jednego warunku default w switch 

Warto także zatrzymać się przy zmiennych, które to w PHP7 są inaczej interpretowane. Na poniższym przykładzie widzimy zmianę w interpetacji w stosunku do wersji 5.6. Dlatego, jeżeli korzystamy z zapisu takiego jak przy wersji PHP 5.6 należy zmodyfikować go według poniższego przykładu. 

// PHP 5.6
$obj->{$properties['name']}
// PHP 7
{$obj->$properties}['name']

Podsumowanie 

Zmiana wersji PHP na 7 może przynieśc wiele korzyści jednak należy się do niej przygotować dokładnie analizując swoją aplikację. Szybkość ładowania strony oraz możliwość obsłużenia większego ruchu na koncie hostingowym jest warte poświęcenia czasu na przystosowanie aplikacji do pracy pod kontrolą PHP7.

Instrukcje:

Migracja ze starszych wersji na 7.0 (ENG)

Zmiana i konfiguracja PHP dla kont hostingowych w Kylos.pl

 

 

Mogą Cię również zainteresować

comments powered by Disqus