Moving Menu

Kod odpowiedzi HTTP

corner Marcin Golis
Marcin Golis
2014-03-19
corner Kod odpowiedzi HTTP
404 not found to jeden z najczęściej spotykanych kodów odpowiedzi HTTP w Internecie. Komunikuje on o tym, że dana strona www nie została znaleziona. Jednak takich kodów jest zdecydowanie więcej, chociaż nie zawsze wiemy, że mamy z nimi do czynienia, ponieważ bardzo często są one dla nas przezroczyste. Jeżeli chcecie wiedzieć, z jakimi kodami można spotkać się w sieci, to koniecznie przeczytajcie nasz wpis!

Słowem wstępu

Chociaż potocznie kody te nazywane są kodami błędu, to wcale nimi nie są, chociaż czasami komunikują właśnie o błędzie. Prawidłowo nazywamy je kodami odpowiedzi HTTP. Kody te dzielimy na 5 klas:

 • 1xx - to kody informacyjne
 • 2xx - to kody powodzenia
 • 3xx - to kody przekierowania
 • 4xx - to kody błędu aplikacji klienta
 • 5xx - to kody błędu serwera

Kody 1xx, czyli kody informacyjne

 • 100 -  Continue - jest to prośba serwera o dalsze wysyłanie zapytania
 • 101 - Switching Protocols - jest to komunikat o zmianie protokołu
 • 110 - Connection Timed Out -  oznacza przekroczenie maksymalnego czasu połączenia
 • 111 - Connection Refused - mówi o tym, że połączenie zostało odrzucone przez serwer

Kody 2xx, czyli kody oznaczające powodzenie

 • 200 - OK - zawartość żądanego dokumentu
 • 201 - Created -  dokument, który był przesyłany został zapisany na serwerze
 • 202 - Accepted -  oznacza przyjecie zapytania, jednak jest ono jeszcze realizowane
 • 203 - Non Authoritative Information  - zwrócona informacja nie odpowiada w 100% odpowiedzi pierwotnego serwera, ale została utworzona z lokalnych lub zewnętrznych kopii
 • 204 - No Content - zapytanie zostało pomyślnie zrealizowane i nie ma potrzeby zwracania żadnej treści
 • 205 - Reset Content -  zapytanie zostało zrealizowane pomyślnie i treść powinna zostać przywrócona przez klienta
 • 206 - Partial Content - serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET, odpowiedź musi zawierać nagłówek Range informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu

Kody 3xx, czyli kody przekierowań

 • 300 - Multiple Choices - oznacza, że istnieje więcej niż jeden sposób obsłużenia danego zapytania
 • 301 - Moved Permanently -  żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem. Jest to tak zwane stałe przekierowanie, bardzo ważne z punktu widzenia SEO
 • 302 - Found  - oznacza, że żądany zasób jest dostępny (chwilowo) pod innym adresem, ale w przyszłości będzie dostępny pod starym adresem
 • 303 - See Other - to odpowiedź na żądanie, które znajduje się pod innym adresem URI
 • 304 - Not Modified  - zawartość zasobu nie podległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta (np. data ostatniej wersji zasobu pobranej przez klienta - cache przeglądarki)
 • 305 - Use Proxy -  aby odwołać się do żądanego zasobu, należy skorzystać z serwera proxy
 • 307 - Temporary Redirect - przekierowanie tymczasowe
 • 310 -Too many -  komunikat informuje o zbyt dużej liczbie przekierowań

Kody 4xx, czyli kody błędu aplikacji

 • 400 - Bad Request -  nie można obsłużyć zapytania z powodu błędnej składni
 • 401 - Unauthorized - żądanie dostępu do zasobu, który to dostęp wymaga autoryzacji
 • 403 - Forbidden - serwer nie może zwrócić odpowiedzi z powodu zabezpieczeń
 • 404 - Not Found - zasób nie został odnaleziony według podanego adresu URL
 • 405 - Method Not Allowe - metoda, która została zawarta w żądaniu jest nie dozwolona dla wskazanego zasobu, w odpowiedzi przedstawione są dozwolone metody
 • 406 - Not Acceptable - zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
 • 407 - Proxy Authentication Required - odpowiedź analogiczna do kodu 401, dotyczy serwera proxy
 • 408  -Request Timeout - zapytanie nie zostało przesłane przez klienta w określonym czasie
 • 409 - Conflict - komunikat ten oznacza, że żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania
 • 410 - Gone - żądany zasób został usunięty
 • 411 - Length required  - serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu
 • 412 - Precondition Failed -  oznacza, że co najmniej jeden warunek ujęty w zapytaniu nie może być spełniony przez serwer
 • 413 -  Request Entity Too Large - zbyt długie zapytanie dla serwera
 • 414 - Request-URI Too Long adres URI - długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
 • 415 - Unsupported Media Type - serwer nie przyjmuje żądania, ponieważ jego składnia jest dla niego nieznana
 • 416 - Requested Range Not Satisfiable - klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
 • 417 - Expectation Failed -  oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub

Kody 5xx, czyli kody błędu serwera

 • 500 - Internal Server Error - wewnętrzny błąd serwera
 • 501 - Not Implemented - serwer nie może obsłużyć danego zapytania
 • 502 - Bad Gateway -  serwer pośredniczący nie może zrealizować zapytania klienta
 • 503 - Service Unavailable - oznacza, że zapytanie nie może być obecnie zrealizowane z powodu przeciążenia serwera
 • 504 - Gateway Timeout - spełniający rolę bramy lub pośrednika – nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzebny do obsłużenia zapytania
 • 505 - HTTP Version Not Supported - oznacza, że dana wersja PHP nie jest obsługiwana przez serwer
comments powered by Disqus

Powiązane

photo corner
Konfiguracja routera bezprzewodowego

Macie problem z konfiguracją routera bezprzewodowego? W moim wpisie pokazuję jak poradzić sobie z tym poradzić.

Czytaj więcej
photo corner
Konfiguracja sieci lokalnej, część I (Windows)

Macie problem ze skonfigurowaniem sieci lokalnej? W moim wpisie pokazuję, jak poradzić sobie z tym poradzić!

Czytaj więcej
photo corner
Co oznacza pojęcie IP?

Każdy z Was na pewno spotkał się już z pojęciem adres IP, ale czy tak naprawdę każdy z Was wie, pod jakim adresem strona jest identyfikowany w sieci Internet? Czy wiecie, jak sprawdzić IP swojej strony WWW oraz jak dowiedzieć się, jak wiele domen jest zarejestrowanych na tym samym adresie IP? Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam do lektury.

Czytaj więcej