Kod odpowiedzi HTTP

Marcin Golis 2014-03-19

404 not found to jeden z najczęściej spotykanych kodów odpowiedzi HTTP w Internecie. Komunikuje on o tym, że dana strona www nie została znaleziona. Jednak takich kodów jest zdecydowanie więcej, chociaż nie zawsze wiemy, że mamy z nimi do czynienia, ponieważ bardzo często są one dla nas przezroczyste. Jeżeli chcecie wiedzieć, z jakimi kodami można spotkać się w sieci, to koniecznie przeczytajcie nasz wpis!

Słowem wstępu

Chociaż potocznie kody te nazywane są kodami błędu, to wcale nimi nie są, chociaż czasami komunikują właśnie o błędzie. Prawidłowo nazywamy je kodami odpowiedzi HTTP. Kody te dzielimy na 5 klas:

 • 1xx - to kody informacyjne
 • 2xx - to kody powodzenia
 • 3xx - to kody przekierowania
 • 4xx - to kody błędu aplikacji klienta
 • 5xx - to kody błędu serwera

Kody 1xx, czyli kody informacyjne

 • 100 -  Continue - jest to prośba serwera o dalsze wysyłanie zapytania
 • 101 - Switching Protocols - jest to komunikat o zmianie protokołu
 • 110 - Connection Timed Out -  oznacza przekroczenie maksymalnego czasu połączenia
 • 111 - Connection Refused - mówi o tym, że połączenie zostało odrzucone przez serwer

Kody 2xx, czyli kody oznaczające powodzenie

 • 200 - OK - zawartość żądanego dokumentu
 • 201 - Created -  dokument, który był przesyłany został zapisany na serwerze
 • 202 - Accepted -  oznacza przyjecie zapytania, jednak jest ono jeszcze realizowane
 • 203 - Non Authoritative Information  - zwrócona informacja nie odpowiada w 100% odpowiedzi pierwotnego serwera, ale została utworzona z lokalnych lub zewnętrznych kopii
 • 204 - No Content - zapytanie zostało pomyślnie zrealizowane i nie ma potrzeby zwracania żadnej treści
 • 205 - Reset Content -  zapytanie zostało zrealizowane pomyślnie i treść powinna zostać przywrócona przez klienta
 • 206 - Partial Content - serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET, odpowiedź musi zawierać nagłówek Range informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu

Kody 3xx, czyli kody przekierowań

 • 300 - Multiple Choices - oznacza, że istnieje więcej niż jeden sposób obsłużenia danego zapytania
 • 301 - Moved Permanently -  żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem. Jest to tak zwane stałe przekierowanie, bardzo ważne z punktu widzenia SEO
 • 302 - Found  - oznacza, że żądany zasób jest dostępny (chwilowo) pod innym adresem, ale w przyszłości będzie dostępny pod starym adresem
 • 303 - See Other - to odpowiedź na żądanie, które znajduje się pod innym adresem URI
 • 304 - Not Modified  - zawartość zasobu nie podległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta (np. data ostatniej wersji zasobu pobranej przez klienta - cache przeglądarki)
 • 305 - Use Proxy -  aby odwołać się do żądanego zasobu, należy skorzystać z serwera proxy
 • 307 - Temporary Redirect - przekierowanie tymczasowe
 • 310 -Too many -  komunikat informuje o zbyt dużej liczbie przekierowań

Kody 4xx, czyli kody błędu aplikacji

 • 400 - Bad Request -  nie można obsłużyć zapytania z powodu błędnej składni
 • 401 - Unauthorized - żądanie dostępu do zasobu, który to dostęp wymaga autoryzacji
 • 403 - Forbidden - serwer nie może zwrócić odpowiedzi z powodu zabezpieczeń
 • 404 - Not Found - zasób nie został odnaleziony według podanego adresu URL
 • 405 - Method Not Allowe - metoda, która została zawarta w żądaniu jest nie dozwolona dla wskazanego zasobu, w odpowiedzi przedstawione są dozwolone metody
 • 406 - Not Acceptable - zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
 • 407 - Proxy Authentication Required - odpowiedź analogiczna do kodu 401, dotyczy serwera proxy
 • 408  -Request Timeout - zapytanie nie zostało przesłane przez klienta w określonym czasie
 • 409 - Conflict - komunikat ten oznacza, że żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania
 • 410 - Gone - żądany zasób został usunięty
 • 411 - Length required  - serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu
 • 412 - Precondition Failed -  oznacza, że co najmniej jeden warunek ujęty w zapytaniu nie może być spełniony przez serwer
 • 413 -  Request Entity Too Large - zbyt długie zapytanie dla serwera
 • 414 - Request-URI Too Long adres URI - długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
 • 415 - Unsupported Media Type - serwer nie przyjmuje żądania, ponieważ jego składnia jest dla niego nieznana
 • 416 - Requested Range Not Satisfiable - klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
 • 417 - Expectation Failed -  oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub

Kody 5xx, czyli kody błędu serwera

 • 500 - Internal Server Error - wewnętrzny błąd serwera
 • 501 - Not Implemented - serwer nie może obsłużyć danego zapytania
 • 502 - Bad Gateway -  serwer pośredniczący nie może zrealizować zapytania klienta
 • 503 - Service Unavailable - oznacza, że zapytanie nie może być obecnie zrealizowane z powodu przeciążenia serwera
 • 504 - Gateway Timeout - spełniający rolę bramy lub pośrednika – nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzebny do obsłużenia zapytania
 • 505 - HTTP Version Not Supported - oznacza, że dana wersja PHP nie jest obsługiwana przez serwer

Mogą Cię również zainteresować

comments powered by Disqus