Dura lex, sed lex

Marcin Golis 2013-04-02

Czytając ostatnio forum dotyczące e-biznesu trafiłem na temat, w którym sprzedawca przedstawiał swoją sytuację. Wyglądała ona następująco.

Napisała do niego firma zajmująca się ochroną praw konsumenta i poinformowała go, że w regulaminie jego sklepu zawarte są klauzule niedozwolone. Firma napisał mu, że do sądu XXX wpłynęło 5 pozwów przeciwko jego osobie. W wiadomości, jaką dostał dodano, że organizacja może wycofać pozwy za opłatą 400 zł plus VAT za jeden, czyli łącznie za 2000 tysiące złotych. Co więcej, nadawca zaoferował też, że pomoże w poprawieniu tego regulaminu, tak by nie łamał ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Podstępne wyłudzanie pieniędzy

Pismo, które otrzymał, informowało też, że w przypadku procesu i przegranej pozwany będzie musiał nie tylko zapłacić ustawową karę, ponieść koszty sądowe oraz… zapłacić pozywającej go firmie koszty procesu, które ona poniosła! Poszperałem trochę w sieci na ten temat i dotarłem do bardzo niepokojących danych. W całej Polsce w ubiegłym roku do sądów wpłynęło około 4000 tysięcy wniosków przeciwko e-sklepom, a w samej Warszawie odbyło się 800 rozpraw. Dlatego postanowiłem poruszyć ten temat na blogu.

Ignorantia iuris nocet

Przypadków zamieszczania klauzul niedozwolonych nadal jest bardzo wiele, a najczęściej wynikają one nie z pazerności i nieuczciwości sklepów, tylko z lenistwa, niewiedzy i skąpstwa. Początkujący e-biznesmeni często kopiują regulaminy z innych sklepów i zmieniają w nim tylko niektóre dane. Osoba, która umieściła na forum opis swojej sytuacji sama przyznała, że swój regulamin ściągnęła z sieci.

Ignorantia legis non excusat

Poniżej przedstawiam Wam listę kilkunastu, najczęściej spotykanych klauzul niedozwolonych. Lepiej sprawdźcie, czy któraś z nich nie występuje w regulaminie Waszego sklepu zanim zgłosi się do Was firma „dbająca” o interes klientów, a w szczególności swój portfel.

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu;
 • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Większość towarów market sprowadza z zagranicy i w tych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu;
 • Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z przyczyn leżących po stronie Dostawcy;
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu;
 • Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń
 • Z uwagi na art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru;
 • Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień
 • Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów jakościowych dostarczonego towaru, sklep podejmie decyzję odnośnie zasadności kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z producentem towaru, w terminie 21 dni od daty założenia reklamacji;
 • Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu
 • Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu
 • Reklamacje można składać w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty widniejącej na paragonie – daty nadania przesyłki;
 • Towar uszkodzony przez pocztę – może być reklamowany, jeżeli został spisany odpowiedni protokół – w obecności pracownika poczty
 • Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy;
 • X, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności, wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją
 • X nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcia aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika (...) Usunięte aukcje nie mogą być przywrócone
 • X zastrzega sobie prawo do przekazywania lub zlecania wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej.

Klauzul niedozwolonych jest obecnie 3600 i z każdym dniem ich przybywa. Aktualny rejestr można znaleźć tutaj. Pamiętajcie, że lepiej wydać jednorazowo kilkaset złotych na prawnika, który przygotuje regulamin i weźmie za niego odpowiedzialność, niż kopiować go z sieci i nie mieć pewności, że pewnego dnia nie przyjdzie do nas pismo z firmy "dbającej" o bezpieczeństwo klientów. Aktualizacja:  W ubiegłym roku [2013] do sądów wpłynęło ponad 30 tysięcy pozwów dotyczących klauzul niedozwolonych.  

Mogą Cię również zainteresować

comments powered by Disqus